On Tuesday 13th September at 18.00 a demonstration will take place in Nijmegen, initiated by the Afrikaanse Vluchtelingen Collectief.

This demonstration, which is part of a nationwide mobilization with demonstrations in 8 cities, protests the increasing discrimination against non-Ukrainian refugees, including the recent ruling that non-Ukrainians fleeing the Ukrainian war who have a temporary Ukrainian residence permit will not be eligible for municipal accommodation and services. Discriminatory policies which deny asylum to some but not others contribute to the homelessness of refugees and the inhumane conditions experienced at locations such as Ter Apel. Due to these policies and lacking shelter provisions, people asking for asylum in the Netherlands are forced to live in inhumane conditions with no showers, no clean toilets, no access to food and no indoor sleeping places.

Join us in front of the Stationsplein at 18.00 on the 13th to demand guaranteed asylum for all migrants, asylum seekers and stateless people, and permanent, humane shelter for all! With this initial protest we hope to begin a long-lasting campaign in the whole Netherlands for equal rights of everybody!

Accessibility:

Main Languages: English and Dutch
Sign Language: We can’t offer a sign language interpreter for this demonstration. We will do better on this at the next demo.
Wheelchair access: The route has been checked, and is fully accessible for people using wheelchairs. Also there are wheelchair accessible toilets near the route. (because of safety reasons, the organization has decided to not publish the demo route in advance.)
Corona: There will be enough space for physical distancing during the demo. Also, the safety team will hand out masks to whoever feels more comfortable with one. There is no obligation to wear a mask at the event. We ask you to respect each others boundaries and take care of each other.
Safety Team: There will be a safety team present at the demo, recognizable by their safety jackets. These people can be contacted anytime in case of concerns or problems.
Legal Support Team: There will be a legal/support team during and after the demo. You can reach them under the following number in case of repressions, like people being arrested, in case you encounter difficult situations or you need help in any other way. +31684659649. The legal team will make sure that no one is left alone, and will support you if the need arises.
Daycare: We are not able to organize a daycare location for children during this demo. However, children are very welcome to join the demonstration. The route is not very long.

If you have more questions regarding safety and accessibility during the demo please contact us under the following number: +31684659649

Dutch:

Op dinsdag 13 september om 18.00 uur vindt in Nijmegen een demonstratie plaats, op initiatief van het Afrikaanse Vluchtelingen Collectief.

Deze demonstratie, die deel uitmaakt van een landelijke mobilisatie met demonstraties in 8 steden, protesteert tegen de toenemende discriminatie van niet-Oekraïense vluchtelingen, waaronder de recente uitspraak dat niet-Oekraïners die de Oekraïense oorlog ontvluchten en een tijdelijke Oekraïense verblijfsvergunning hebben, niet in aanmerking komen voor gemeentelijke huisvesting en diensten. Discriminerend beleid waarbij sommigen asiel wordt geweigerd en anderen niet, draagt bij tot de dakloosheid van vluchtelingen en de onmenselijke omstandigheden op locaties zoals Ter Apel. Als gevolg van dit beleid en het ontbreken van opvangvoorzieningen worden mensen die asiel aanvragen in Nederland gedwongen te leven in onmenselijke omstandigheden zonder douches, geen schone toiletten, geen toegang tot voedsel en geen overdekte slaapplaatsen.

Kom op de 13e om 18.00 uur naar het Stationsplein om gegarandeerd asiel te eisen voor alle migranten, asielzoekers en staatlozen, en permanente, humane opvang voor iedereen! Met dit eerste protest hopen we een langdurige campagne te beginnen in heel Nederland voor gelijke rechten van iedereen!

Toegankelijkheid:

De gesproken talen zijn: Engels en Nederlands
Gebarentaal: helaas hebben we geen gebarentaal kunnen regelen voor deze demonstratie. We zijn ons hiervan bewust en zullen hier een volgende demonstratie beter op inzetten.
Rolstoeltoegankelijkheid: de route is gecheckt, en zal volledig toegankelijk zijn voor mensen die gebruik maken van een rolstoel. En zijn ook verschillende rolstoeltoegankelijke toiletten in de buurt van de route. (Wegens veiligheidsredenen heeft de organisatie besloten om de route niet vooraf bekend te maken)
Corona: tijdens de demonstratie zal er genoeg fysieke ruimte zijn om afstand te houden. Ook zal het veiligheidsteam maskers uitdelen aan iedereen die hier gebruik van wil maken.
Veiligheidsteam: er zal een veiligheidsteam aanwezig zijn tijdens de demonstratie, ze zijn herkenbaar aan hun veiligheidsvesten. Deze mensen kunnen te allen tijde benaderd worden als er zorgen of problemen zijn.
Juridisch support team: er zal een juridisch support aanwezig zijn tijdens en na de demonstratie. Zij zijn bereikbaar als zich situaties voordoen als arrestaties. Als je in een soortgelijke situatie terechtkomt kun je ze bereiken op het nummer 0031684659649. Het juridisch team zal er voor zorgen dat niemand alleen wordt gelaten en ondersteund daar waar nodig.
Kinderopvang: helaas kunnen we geen kinderopvang bieden tijdens deze demonstratie. Kinderen zijn echter van harte welkom op deze demonstratie. De route is niet lang en geschikt om met kinderen te lopen.

Verdere vragen over veiligheid en toegankelijkheid beantwoorden we graag via 0031684659649

#StopRefugeesDiscrimination AllRefugeesDeserveProtection #OpvangNu

%d bloggers liken dit: